N/A ID: 255
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ห้องนอน:   2 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:   2 ห้อง
ราคา 4.7 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:   38 ตารางเมตร  
ID: 241
ขายด่วน.! ทาวว์โฮม 4 ชั้น. 4 ห้องนอน,5 ห้องน้ำ. อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ห้องนอน:   4 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:   5 ห้อง
ราคา 7.5 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:   30 ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:   300 ตารางเมตร  
Town Plus X ID: 245
ขายด่วน.! ทาวว์โฮมหรู 3 ชั้น.หลังบุญถาวร (เกษตร-นวมินทร์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ห้องนอน:   2 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:   3 ห้อง
ราคา 6.5 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:   ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:   160 ตารางเมตร  
N/A ID: 165
ขายด่วน. ทาวว์โฮมหรู พร้อมย้ายเข้าอยู่ พร้อมเฟอร์. อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
ห้องนอน:   3 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:   3 ห้อง
ราคา 7.5 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:   35 ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:   185 ตารางเมตร