โรงเรียนโชคชัย
สถานที่ตั้ง: ซอย นาคนิวาส
โทรศัพท์: โทรศัพท์ : 02-578-8282-4 โทรสาร : 02-578-8285
ที่อยู่: ที่อยู่เลขที่ 17/144 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เปิดบริการ:
รายละเอียด:

คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์ของ โรงเรียนโชคชัย