ค้นหาบ้านในโครงการ Town Plus X
 
Town Plus X
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องนอน:  3 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:  3 ห้อง ราคา: 7,700,000 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:  44 ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:  200 ตารางเมตร  
Town Plus X
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องนอน:  2 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:  3 ห้อง ราคา: 6.5 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:   ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:  160 ตารางเมตร  
Town Plus X
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องนอน:  2 ห้อง รายละเอียดโครงการ
ห้องน้ำ:  3 ห้อง ราคา: 25,000 ล้านบาท
พื้นที่ดิน:  30 ตารางวา  
พื้นที่ใช้สอย:  160 ตารางเมตร