ค้นหา โครงการในราคา 5 - 10 ล้านบาท
Le Casa
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Le Casa
บริษัท:   Le Casa
จำนวนบ้าน:   10 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   228 ตารางเมตร
ราคา:   7.75 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Plex Residence - Nawamin 111
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Plex Residence
บริษัท:   Real Asset
จำนวนบ้าน:   93 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   22 - 40.7 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   190 ตารางเมตร
ราคา:   6 -8 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Private Nirvana Kaset - Nawamin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Private Nirvana
บริษัท:   Nirvana Life Co., Ltd.
จำนวนบ้าน:   57 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   64 -70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   6 -8 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
คาซ่า เลเจ้น เกษตร-นวมินทร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Casa Legend
บริษัท:   Quality House
จำนวนบ้าน:   N/A ยูนิต
พื้นที่ดิน:   60 - 84 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   197 - 275 ตารางเมตร
ราคา:   9.49 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
ดิ ไอริส เรสซิเดนท์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   The Iris
บริษัท:   Iris Group
จำนวนบ้าน:   30 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   6 -8 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
บางกอก บูเลอวาร์ด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   SC Asset
บริษัท:   SC Asset
จำนวนบ้าน:   N/A ยูนิต
พื้นที่ดิน:   N/A ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   220 ตารางเมตร
ราคา:   8 - 13 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
เนอวาน่า แอทเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Nirvana
บริษัท:   Nirvana Development
จำนวนบ้าน:   54 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   17 - 34 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   N/A ตารางเมตร
ราคา:   6 - 14 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Baan Navatara River life Condo
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Baan Navatara River Life
บริษัท:   บริษัท อธิพัชร์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด.
จำนวนบ้าน:   - ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   2.57 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Plex Residence - Nawamin 111
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Plex Residence
บริษัท:   Real Asset
จำนวนบ้าน:   93 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   22 - 40.7 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   190 ตารางเมตร
ราคา:   6 -8 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Private Nirvana Kaset - Nawamin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Private Nirvana
บริษัท:   Nirvana Life Co., Ltd.
จำนวนบ้าน:   57 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   64 -70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   6 -8 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Town Plus X
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Town Plus
บริษัท:   Sansiri
จำนวนบ้าน:   70 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   163 - 195 ตารางเมตร
ราคา:   4.5 -6 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
คาซ่า ซิตี้ โยธินพัฒนา3
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Casa City
บริษัท:   Quality House
จำนวนบ้าน:   57 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   22 - 35 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   210 ตารางเมตร
ราคา:   3.59 -6 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
ดิ ไอริส เรสซิเดนท์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   The Iris
บริษัท:   Iris Group
จำนวนบ้าน:   30 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   6 -8 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
ปริญญดา เกษตรนวมินทร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   ปริญญดา
บริษัท:   Prinsiri
จำนวนบ้าน:   164 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   35 - 96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   120 - 220 ตารางเมตร
ราคา:   4.5 -9.9 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
เนอวานา อินโทร วงแหวน-เกษตรนวมินทร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Nirvana
บริษัท:   Nirvana Development
จำนวนบ้าน:   69 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   39 - 82 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   125 -300 ตารางเมตร
ราคา:   3.9 - 8.4 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ