ค้นหา โครงการในราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป
Crystal Park Ekamai-Ramintra
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   The Crystal Park
บริษัท:   K. E. Land group
จำนวนบ้าน:   80 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   30 -100 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Grand Crystal Ekamai-Ramintra
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Grand Crystal
บริษัท:   K. E. Land group
จำนวนบ้าน:   40 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   400 -1,260 ตารางเมตร
ราคา:   35 -150 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Narasiri Hideaway
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Narasiri
บริษัท:   Sansiri
จำนวนบ้าน:   60 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   281 - 325 ตารางเมตร
ราคา:   15 -20 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
นาราสิริ โทเพียรี่
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Nusasiri
บริษัท:   Sansiri
จำนวนบ้าน:   57 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   N/A ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   281 - 330 ตารางเมตร
ราคา:   15.99 -30 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
ลดาวัลย์ เกษตรนวมินทร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Land and House
บริษัท:   Land and House
จำนวนบ้าน:   80 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   193 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   437 ตารางเมตร
ราคา:   44.2 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   SC Asset
บริษัท:   SC Asset
จำนวนบ้าน:   N/A ยูนิต
พื้นที่ดิน:   85 - 120 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   400 - 450 ตารางเมตร
ราคา:   15 -22 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Baan Ladprao Exlusive Residences
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Baan Ladprao
บริษัท:   Golden Land
จำนวนบ้าน:   - ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   10 -19 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Crystal Park Ekamai-Ramintra
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   The Crystal Park
บริษัท:   K. E. Land group
จำนวนบ้าน:   80 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   30 -100 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Narasiri Hideaway
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Narasiri
บริษัท:   Sansiri
จำนวนบ้าน:   60 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   281 - 325 ตารางเมตร
ราคา:   15 -20 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Nirvana Beyond Kaset-Nawamin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Nirvana
บริษัท:   Nirvana Development
จำนวนบ้าน:   68 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   38-83 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   240-388 ตารางเมตร
ราคา:   12 -20 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Perfect Masterpiece Ekamai-Ramintra
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Masterpiece
บริษัท:   Property Perfect
จำนวนบ้าน:   - ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   10 -30 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Private Nirvana Ladprao
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Private Nirvana
บริษัท:   Nirvana Life
จำนวนบ้าน:   92 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   - ตารางเมตร
ราคา:   10 -20 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
Private Nirvana Residence
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Private Nirvana
บริษัท:   Nirvana Life Co., Ltd.
จำนวนบ้าน:   80 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   300 ตารางเมตร
ราคา:   10 -16 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
นาราสิริ โทเพียรี่
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Nusasiri
บริษัท:   Sansiri
จำนวนบ้าน:   57 ยูนิต
พื้นที่ดิน:   N/A ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   281 - 330 ตารางเมตร
ราคา:   15.99 -30 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
บ้านลาดพร้าว
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   Ban Ladprao
บริษัท:   Golden Land
จำนวนบ้าน:   - ยูนิต
พื้นที่ดิน:   - ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   200 - 500 ตารางเมตร
ราคา:   10 -30 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ
แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ:   SC Asset
บริษัท:   SC Asset
จำนวนบ้าน:   N/A ยูนิต
พื้นที่ดิน:   85 - 120 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:   400 - 450 ตารางเมตร
ราคา:   15 -22 ล้านบาท
    คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ของโครงการ